Yrkesfiskarna väger lätt i forskningen

27
Aug
Jonas Lundström reflekterar över naturens artrikedom och att vissa arter är naturligt sällsynta. Man kan inte alltid utgå ifrån att det beror på mänsklig påverkan.

JONAS LUNDSTRÖM: I veckan var jag vilse i skogen, mer bildligt än bokstavligt. De professionella medarbetarna vid Holmen såg till att jag både kom rätt och dessutom kunde se och förstå saker med egna ögon. Efter en arbetsdag i skogen känner jag mig mer kunnig och har fler perspektiv på både det ena och det andra. 

Ett av de områden som vi talade om var artrikedom och hur sned debatten kan bli, när vi tittar för snävt. Just nu är det svenska skogsbruket under stor press, från professionella lobbyister både i Europa och i Sverige.

Jag lyssnade på den kunnige naturvårdaren David Rönnblom som talade om faran med att allt för hårt fokusera på rödlistade arter, som förklaring till en helhet: ”Ejdern har gått från ett balanserat bestånd till att bli rödlistad. Orsaken är att beståndet av kungsörn ökat från att vara nästan utrotat till ett bättre läge”.

Naturligt sällsynta arter

Det är ju tråkigt för ejderbeståndet, men bra för kungsörnen och helheten. Han fortsatte med att påpeka att ”vissa arter är naturligt sällsynta och det leder fel att alltid automatiskt förutsätta mänsklig påverkan”.

Artrikedomsfrågan är lika viktig att föra också till sjöss: Så är det nu med siklöjan. Återigen har Sveriges Lantbruksuniversitet förespråkat nolluttag av löja för fisket, med hänvisningen till att det är ett hotat bestånd. Igen har alla människor som ser värdet av denna fantastiska produkt, som Kalix löjrom är, tagit sig för pannan och ryser av rädsla.

Havs- och Vattenmyndigheten konstaterar i ett pressmeddelande att ”fisket står för en relativt liten påverkan inom siklöjebeståndets totala utbredning” och beslutar att föreslå en halvering av kvoten.

Löjrommen blir mytisk

Konsekvenserna för priserna och för tillgängligheten är lätta att inse: med en ytterligare halvering av kvoten blir löjrom något mytiskt och sällsynt. Det är en risk för hela varumärket, konstaterar de som verkligen vet: yrkesfiskarna längs Bottenviken. Deras viktiga levebröd väger lätt i forskningsrapporterna.

Samtidigt ifrågasätts rekommendationerna från SLU eftersom modellerna är oprövade och ingen egentligen vet riktigheten i slutsatserna.

Ingen plan för sälbeståndet

Jag tänker på David Rönnbloms resonemang om rödlistningar av arter i skogen och om ejder och örn: Vi människor kommer inte att kunna äta den löjrom vi vill, eftersom den istället äts av en okontrollerat ökad stam av sälar och skarvar. Jag söker på hemsidan hos Havs- och Vattenmyndigheten för att se en plan för hur vi kan få kontroll på sälarna, för att inte hota tillgången på siklöja.

Jag hittar inget. Föreskrifterna gäller bara yrkesfiskarna, som får fångstkvoten halverad. Går det att rödlista tillgången på yrkesfiskare eller för den delen tillgången på löjrom?

JONAS LUNDSTRÖM 

Fler krönikor

15
Okt

Broderiets mästarinna gästar Konsulatet

Britta Marakatt-Labba är en av våra mest uppmärksammade konstnärer internationellt. Hon har kallats Broderiets mästarinna och har fått en rad utmärkelser för sitt samiska konstnärskap.
Det tog 40 år för den samiska konstnären Britta Marakatt-Labba att slå igenom. I Norge var hon känd, och till viss del i Sverige. Men när en gallerist i Stockholm bestämde sig för att ställa ut Marakatt-Labbas bilder möttes hon av småspydiga kommentarer – hemslöjd är väl inget att satsa på! Nyligen tilldelades Britta Marakatt-Labba det ärofyllda Ragnar Lassinanttis kulturpris för 2021.
11
Sep

Luleå Hockey kan gå hela vägen

Luleå Hockey kan gå hela vägen

MALIN ÖHRLUND: Respekt och ledarskap är de viktigaste ingredienserna för att få stopp på hockeyns många hjärnskador. Och kanske kommer Luleå att gå hela vägen i årets SHL.
30
Aug

Lätt som det låter, fast på engelska

Lätt som det låter, fast på engelska

Att utländska ord smyger sig in i svenskan är helt naturligt. Men ibland går det till överdrift – as simple as it sounds, skriver Berndt Tiberg i denna krönika för Konsulatet.
27
Aug

Yrkesfiskarna väger lätt i forskningen

Yrkesfiskarna väger lätt i forskningen

Jonas Lundström reflekterar över naturens artrikedom och att vissa arter är naturligt sällsynta. Man kan inte alltid utgå ifrån att det beror på mänsklig påverkan.