Huvudlöst om ripjakten

31
Maj
JONAS LUNDSTRÖM: Regeringen har beslutat förkorta jaktsäsongen på ripa. Konsulatet har fingranskat frågan, lusläst remissvaren och konstaterar att den ansvariga ministern är totalt svarslös.

I Konsulatets podd ”Från ripa till IPA” diskuteras det överraskande beslutet att förkorta ripjakten. I den här krönikan reagerar vårt sändebud Jonas Lundström tillsammans med ripjägare och hundkännaren Lars-Erik Sjöblom på regeringens huvudlösa beslut.

Regeringen fattade beslut om förändringar i Jaktförordningen den 6 maj. Många av avvägningarna kunde förutses, men överraskningen var stor när regeringen fattade beslut om att förkorta ripjakten i fjällvärlden. Det var ett exempel på hur det kan gå till när annat än sakskäl står till grund för ett beslut. Det kan man ju inte veta med bestämdhet, kan ju någon invända. Regeringen kanske hade koll?

Skyller på samerna

För oss är det omöjligt att veta varför eller på vilka grunder man tagit in eller avfärdat sakskäl, eftersom regeringen i den här frågan är helt tyst. Mitt antagande bygger istället på att vi läst igenom remissvaren från de sakkunniga instanserna och konstaterar att regeringens avgörande inte hade någon beröringspunkt alls med vad de tyckte.

Beslutet kom som en total nyhet för de allra flesta, särskilt just eftersom det inte kommit som förslag från någon av myndigheterna. När någon riksdagsledamot från (s) försökte försvara beslutet hänvisades till att samerna skulle vilja begränsa jakttiderna på ripa under våren. Ett pressmeddelande från svenska samernas riksförbund slår tydligt fast att det inte var krav från samer som inspirerat regeringen till detta märkliga beslut.

Beslut på fel grund

Jakten är en stor kulturbärare i hela landet och det är många som påverkas när beslut som detta fattas på felaktig grund, eller som i detta fall helt utan grund. Den svenska ripjakten med hund under vintertid är bara möjlig när skarsnön kan bära hunden.

Den naturupplevelse och glädje som skapas i samspelet mellan hund och jägare på fjället är helt beroende av att jakten kan bedrivas under vårvintern. Ett godtyckligt och ogrundat beslut om att tidigarelägga avslutningen av ripjakten i norra Sverige ger oerhört negativa konsekvenser.

Ingen ville det här

I remissvaren inför beslutet kan vi se en ovanlig och dessutom tydlig samsyn mellan de olika myndigheterna som har ansvar för hur jaktpolitiken ska bedrivas i Sverige. Inget sakintresse från myndighetshåll menade att man skulle inskränka jakttiderna.

Den ansvariga ministern Jennie Nilsson är svarslös. Inte på det vanliga sättet som man kan bli svarslös i en diskussion när man blir överraskad av ett argument eller i en debatt. Här blev ministern svarslös på det sättet att hon inte alls ville svara. Inte bli intervjuad – inte säga någonting och inte heller på något sätt förklara varför man fattat detta beslut.

När trycket till slut blivit för stort kommenterade ministern till Norrmedia: ”Det handlar om att balansera intressen, oaktat finns det svårigheter, det är inte något jag ifrågasätter och jag har viss förståelse om förslaget känns begränsande.”

En ansvarig politiker ska balansera intressen. Ett regeringsbeslut som detta fattas dock av regeringen som förvaltningsmyndighet. Då krävs tydlighet, saklighet och opartiskhet. Om landsbygdsministern vill gå emot all sakkunskap som lagts fram av myndigheterna, och de som verkar i fjällen på plats, krävs svar.

Helst borde svaret vara att regeringen tänker om och vill göra rätt istället.

Jonas Lundström

 

Fler krönikor

13
Maj

Politiker, prata ur skägget!

Det är valår. Politikerna måste visa respekt för oss väljare och prata tydligt om vad de går till val på – istället för att framstå som mediatränade strateger.
Det är valår och det märks, skulle man kunna säga. De stora tv-kanalerna laddar på med partiledardebatter. En del av det traditionella slaget med frågor och svar, andra med experter i studion och politiker som får debattera frågor som rör allt från skola, bensinpris och polis till klimat, försvar och demokrati.
06
Maj

Samhällsdebatt med insikt och känsla

Samhällsdebatt med insikt och känsla

Jag kommer till en insikt om vad jag ser i debatten: Vanliga människor som gör underverk med fläskkarré och skidbilder från fjällen, skriver och reflekterar om virus och krig med insikt och känsla.
22
Apr

Risk att städerna i norr blir oljeplattformar

Risk att städerna i norr blir oljeplattformar

Är det verkligen bara tillgången på el och markytor som gör att stora satsningar planeras till norra Sverige? Eller är det möjligen så att vi går med på vad som helst utan motprestationer?
15
Apr

Fåglarnas sexliv gav oss påskäggen

Fåglarnas sexliv gav oss påskäggen

Här i norr åt vi pingstägg i stället för påskägg förr i tiden. Fåglarnas sexliv stämde inte riktigt överens med den kristna naturen.